Over de vereniging

Patiëntenvereniging
Nierpatiënten Vereniging Máxima is een organisatie die opkomt voor alle nierpatiënten en hun partners die een relatie hebben met Máxima MC te Veldhoven.

Over de vereniging
De patiëntenvereniging is opgericht in 1973. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele bestuursleden, leden die lid zijn en/of direct verbonden zijn met de vereniging via Dialysecentrum Máxima van het Máxima MC. Zij zorgen er samen voor dat er diverse activiteiten zijn voor de leden en dat de doelstelling zoveel mogelijk wordt nagestreefd.

Doelstelling
Het doel van de vereniging is om de belangen van hun leden te behartigen. Verder wordt het onderlinge contact tussen de patiënten bevorderd.
Tevens is de vereniging de schakel tussen patiënten, Dialysecentrum Máxima, de landelijke nierpatiëntenvereniging NVN en de Nierstichting.
De vereniging organiseert diverse activiteiten zoals een dagtocht, kerstkienen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Verder is er aandacht voor de feestdagen, waarbij nierpatiënten toch vaak moeten dialyseren. In het geval van speciale gelegenheden zoals een huwelijk, een jubileum of het overlijden van een lid, geeft de vereniging daar speciale aandacht aan.
Kortom: de drie pijlers van de doelstelling zijn:
belangenbehartiging, lotgenotencontact en educatie.

Lid worden
Indien u lid wilt worden van de vereniging kunt u dit inschrijfformulier invullen.
De contributie bedraagt €30,– per jaar. Indien u na 1 juli lid wordt, is de contributie €15,– voor de rest van het lopende jaar.

Als lid van de patiëntenvereniging bent u automatisch ook lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Dat betekent dat u naast aan lokale activiteiten ook aan de activiteiten van de NVN kunt deelnemen.
Verder ontvangt u zes keer per jaar het magazine “De Wisselwerking” en het lokale informatieblad “Dianieuws” van de Nierpatiënten Vereniging Máxima.