Lidmaatschap

Meerwaarde van het lidmaatschap:
De drie pijlers van onze doelstellingen zijn:

  • belangenbehartiging van u als (partner van de) nierpatiënt
  • lotgenotencontact, sociale contacten en deelnemen aan de gezellige activiteiten
  • educatie, deelname aan informatieve activiteiten over leven met een nierziekte, gezonde leefstijl, zelfstandigheid en mondigheid en ondersteuning bij het omgaan met nierschade en nierfalen

De contributie bedraagt €30,– per jaar. Indien u na 1 juli lid wordt, is de contributie €15,– voor de rest van het lopende jaar.
Als lid van de patiëntenvereniging bent u automatisch ook lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Dat betekent dat u naast aan lokale activiteiten ook aan de activiteiten van de NVN kunt deelnemen. Verder ontvangt u zes keer per jaar het magazine “De Wisselwerking” en het vier keer het lokale informatieblad “Dianieuws” van Nierpatiënten Vereniging Máxima.


    Ik ben (aankomend) nierpatiënt en ben momenteel

    Anders: