Nieuwjaarslunch 2024

    Bij deze wil ik me graag opgeven voor de nieuwjaarslunch op zondag 14 januari 2024 a.s.
    Ik heb de verschuldigde eigen bijdrage overgemaakt op bankrekening NL81INGB0005547156 ten name van Nierpatiënten Vereniging Máxima onder vermelding van: nieuwjaarslunch 2024 + aantal personen.


    Graag wil ik deelnemen aan de nieuwjaarslunch met personen

    Gegevens partner/introduce: