Nieuws

Vul onze enquête in en win een cadeaubon!

Op deze pagina staat verder naar onder onze enquête; wij willen u vriendelijk verzoeken om deze voor ons in te vullen.

50-jarig jubileum Nierpatiënten Vereniging Máxima

Noteer deze datum alvast in uw agenda:
Zondag 24 september 2023 is het feest!!!
Nierpatiënten Vereniging Máxima bestaat 50 jaar
En dit gaan we natuurlijk vieren met een groot feest in partycentrum ‘t Witven te Veldhoven.

Beste leden,
De belangstelling vanuit onze leden voor de activiteiten van Nierpatiënten Vereniging Máxima (NVM) loopt langzaam terug.

Omdat er soms te weinig aanmeldingen zijn, kunnen activiteiten daardoor niet doorgaan.
Dat is erg jammer, vooral voor de mensen die zich hebben opgegeven.

Om te kijken naar welke activiteiten de leden wel belangstelling hebben, heeft het bestuur een enquête ontwikkeld.
Met jullie antwoorden kunnen we daardoor een beter jaarprogramma samenstellen dat nog meer afgestemd is op de wensen van onze leden.
Wilt u ons helpen? Vul de enquête dan in en stuur hem terug.
Hier, online op onze website www.npv-maxima.nl kunt u de enquête invullen.

Als u de enquête invult en uw email adres opgeeft kunt u meedoen met de verloting van een cadeaubon.

  uw email adres:

  1. Uitstapjes
  Hebt u behoefte aan het jaarlijkse uitstapje van Nierpatiënten Vereniging Máxima?

  Zo ja, wat zou u willen bezoeken? (meerdere antwoorden mogelijk)

  2. Gezamenlijke activiteiten; regionaal?
  Bij andere regionale Nierpatiëntenverenigingen lopen de aanmeldingen voor georganiseerde activiteiten ook terug. Kunt u zich vinden om samen met andere regionale nierpatiëntenverenigingen activiteiten te organiseren, waardoor het wellicht mogelijk is meerdere activiteiten te organiseren. Wilt aan (meerdere?) activiteiten met andere nierpatientenverenigingen deelnemen?


  3. Wat vindt u van de hoogte van de door de vereniging gevraagde eigen bijdrage bij activiteiten?

  Opmerkingen t.a.v. eigen bijdrage?

  4. Hebt u voorkeur voor een hele of halve dag?


  5. Hoe zou u de jaarlijkse dagtocht(en) willen afsluiten -> Dit is nu altijd met een gezamenlijke maaltijd?
  Vindt u afsluiting met een gezamenlijke maaltijd belangrijk?

  Belangrijk of niet belangrijk, Waarom?
  Kunnen we de jaarlijkse activiteit ook op een andere manier afsluiten?
  Indien "ja", wat stelt u voor?

  6. Vervoer; welke wijze van vervoer is voor u belangrijk?

  Wat heeft uw voorkeur en waarom?

  7. Bezoek jaarvergadering:
  De jaarvergadering van onze vereniging wordt minimaal bezocht. We bespreken tijdens de jaarvergadering het programma voor het komende jaar en tevens legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde (financiële) beleid van het afgelopen jaar.
  Zou u de jaarvergadering bezoeken?

  Waarom wel of waarom niet

  8. Wat vindt u van het idee om aan de jaarvergadering een activiteit te koppelen?

  Welke activiteit zou u graag willen zien?

  9. Is het tijdstip van de jaarvergadering voor u belangrijk?

  Indien ja, waar gaat uw voorkeur naar uit? voorstel tijdstip =

  10. Eenzaamheid speelt bij veel patiënten met chronisch nierfalen een rol.
  Zou u het fijn vinden als wij als Nierpatiënten Vereniging Máxima hier aandacht aan besteden?

  Indien ja, waar gaat uw voorkeur dan naar uit?

  Hebt u wellicht behoefte aan persoonlijk contact?
  (uw keuze aanvinken)
  Indien ja: telefonisch of bezoek?
  Indien “ja”, wilt u dan hier uw gegevens invullen?
  Naam en adres:

  11. Lotgenotencontact:
  De NVM is er ook voor lotgenotencontact. Zou u behoefte hebben aan een soort “Dialysecafé?” Een ontmoeting met andere nierpatiënten (en mantelzorgers) waarin bijv. allerlei onderwerpen besproken worden die te maken hebben met nierfalen en behandelen; ter educatie, informatie en voorbereiding op een behandeling en transplantatie?
  Maar denk ook aan bijv. de culinaire inspiratiemiddag met high tea van begin dit jaar, voedings- en vocht intake, vakanties, etc. Hierbij bijvoorbeeld met medewerking van allerlei behandelaars vanuit het team Dialysecentrum Máxima of externe hulpverleners of instanties?

  Indien wel interesse, welke onderwerpen zou u interessant vinden?

  Hoe vaak zouden we dit als bestuur moeten organiseren per jaar?

  12. Hebt u nog andere tips voor het activiteitenprogramma van komend jaar?

  13. Wat hebben we u niet gevraagd, maar wilt u nog wel met het bestuur van de Nierpatiëntenvereniging Máxima delen?

  Heel hartelijk dank!
  Bestuur Nierpatiëntenvereniging Máxima